Cyllid ychwanegol ar gyfer ymchwil dementia a cham-drin yn y cartref

Mae prosiect ymchwil sy’n archwilio’r cysylltiad rhwng dementia a cham-drin domestig ymhlith pobl hŷn wedi derbyn cyllid ychwanegol gan Comic Relief ac Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU drwy’r Gronfa Treth Tampon. Lansiwyd yr astudiaeth gan y Ganolfan Oedran, Rhyw a Chyfiawnder Cymdeithasol yn Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth ym mis […]

Cyllid ychwanegol ar gyfer ymchwil dementia a cham-drin yn y cartref Read More »